خانه کودکیار علی‌آباد (شاهدشهر)
شاهد شهر در شهرستان شهریار واقع شده است در اصل این شهر از پیوستن سه روستا شکل گرفته است. عدم اختصاص اعتبارات عمرانی متناسب با نیازهای ساکنین در کنار رشد بی رویه جمعیت، گسترش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و مهاجرت بی رویه به این شهر از جمله مسائل و معضلات این شهر حاشیه ای محسوب می شوند. در شاهد شهر تعداد زیادی مهاجر افغانستانی از اقوام ازبک و پشتون وجود دارد و از آنجایی که بسیاری از این مهاجران مدارک قانونی مهاجرت و پناهندگی ندارند فرزندان آنان از تحصیل در مدارس دولتی محروم هستند.

در همین راستا انجمن یاری، خانه کودکیار شاهدشهر(علی آباد) را در مهر 1395 برای حمایت از کودکان طرد شده از چرخه تحصیل در این شهر افتتاح نمود. در این مرکز دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی تحصیل می‌کنند و به کمک داوطلبان انجمن دانش‌آموزانی که دچار شکاف تحصیلی شده‌اند بعنوان بزرگسالان در این مرکز در حال آموزش هستند.