? وضعیت کار کودکان در بحران همه‌گیری کرونا

✍️ جاهده خدادادی، مربی خانه کودکیار شاهدشهر

صبح یکشنبه به اتفاق همسرم به محل کار کودکان زباله‌جمع‌کن مراجعه کردیم تا به کودکان دستکش و ماسک و الکل برای ضدعفونی بدهیم و با وجود صحبت‌هایی که با صاحب‌کار داشتیم، او حاضر به همکاری نشد و با بهانه‌های مختلف از همکار ی سر باز می‌زد .
صاحب کار به جای همکاری ما را سوال‌پیچ می‌کرد می‌گفت : شما این ماسک‌ها و دستکش‌ها را از کجا آورده‌اید؟ شنیده‌ام که از گمرک ماسک و دستکش ضبط کردند، نکند از آن‌ها است؟ و …
برای جلب رضایت و ارتباط برقرار کردن با صاحب‌کار، آدرس خانه‌ی کودکیار را به او دادیم و گفتیم که هدف از این کار،فقط این است که از کودکانی که به ناچار نان‌آور خانواده هستند، تا جای امکان از (کرونا ویروس) محافظت شود.
بعد از این قرارشد که با ما تماس بگیرد. حتی پیشنهاد شد که آدرس خانواده‌های این کودکان را بدهند تا ما پک‌های بهداشتی را در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم. با اینکه این پک‌ها فقط به دست خود کودکان داده می‌شود، اما صاحب کار اصرار داشت که این پک‌ها را به من بدهید تا خودم در اختیار آن‌ها قرار بدهم .با تجربه‌ای که داریم احساس کردیم شاید این پک‌ها رو به کودکان ندهد. صاحب کار با رعایت بهداشتی دستکش و ماسک استفاده کرده بود .
آقای حسینی، همسرم؛ به او اعتراض کرد که چرا خودت بهداشت را رعایت می‌کنی اما به این کودکان رسیدگی نمی‌شود؟
در جواب صاحب کار گفت؛ من از امروز این ماسک و دستکش‌ها را استفاده کردم .
توضیحاتی داده شد که اگر این کودکان رعایت بهداشتی نداشته باشند، احتمال آلودگی شدید هست .چون اگر فردی آلوده باشد و پسماند‌های بیماری در داخل سطل‌های زباله بیندازد، کودکان در معرض آلودگی هستند .
متوجه شدم که ترس و پریشانی در چهره‌ی صاحب کار هست که شاید ما برای ایشان دردسر ساز باشیم تا جایی که گاراژ به تعطیلی کشیده شود .
تعداد این کودکان ۱۵ نفر و پایین ترین سن ۷ و بالاترین سن ۱۹ سال است. برای بهداشت دست کودکان از محلول آب و وایتکس استفاده می‌شود. این گاراژ در حوالی شهرک لاله و شهرک شاهد شهر است.
به امید روزی که نه کودکان کار داشته باشیم و نه ویروس کرونا.