روز ۲۹ دیماه، روز جهانی هوای پاک است. به همین مناسبت در مرکز کودکیار شاهدشهر برنامه‌ای برای کودکان برگزار شد و درباره این روز صحبت شد.