خانه کودکیار شادآباد از سال 1394 و پیرو مذاکرات صورت گرفته با سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و در منطقه 18 آغاز به کار کرد. گروه هدف کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب ساکن در منطقه 18 شهرداری تهران به ویژه محله‌های شادآباد، سعیدآباد، شمس‌آباد و یافت‌آباد بوده است

برآورد اولیه این بود که در این محله‌ها حدود 100 کودک در معرض خطر زندگی می‌­کنند که از حقوق اولیه خود محروم هستند. پیش‌بینی اولیه این بود که  با راه‌اندازی این خانه کودکیار و پیشرفت پروژه، دستاوردهای زیر برای کودکانِ ساکن در این محله ها متحقق شود:

 بهره‌مندی از حق تحصیل از طریق برگزاری دوره‌های سوادآموزی توسط انجمن متناسب با نیازهای گروه هدف

 برخورداری از حق بهداشت و سلامت از طریق پیگیری‌های مداوم تیم مددکاری انجمن رفع نیازهای اولیه گروه هدف

 توانمندسازی کودکان در معرض خطر ساکن در این محله ها جهت تغییر وضعیت زندگی خود

جلوگیری از شیوع بزه و رفتارهای پرخطر در میان این کودکان

تغییر چهره محله از محله ای پرآسیب و پر بزه به محله­‌ای که امکان زندگی انسانی در آن وجود داشته باشد.

فعالیت در خانه کودکیار شاداباد یکسال طول کشید ولی حمایتهای تحصیلی از کودکان همچنان ادامه دارد.