طبق جلسات مربیان مراکز و تغییرات در شیوه آموزشی و جایگزینی کتابهای درسی غیر پایه و نیاز به برگزاری اردوهای علمی و کمک درسی، قرار شد اولین برنامه اردو با موضوع علم نجوم و علوم پایه برای بچه‌های هر دو مرکز صباشهر و شاهد شهر برگزار شود.

طی هماهنگی‌‌های انجام شده با مرکز گنبد مینا و باغ علم در مجموعه کتابخانه ملی تاریخ 30 دیماه 1398 برنامه‌ریزی شد. به دلیل طولانی بودن نسبی برنامه برای تغذیه بچه‌ها میان وعده و ناهار در نظر گرفته شد. ساندویچ‌ها اولویه به گروهی از دوستان سفارش داده شده بود. به دلیل برف دیروز و یخ‌بندان برنامه با احتیاط و مراقبت مضاعفی همراه بود به همین علت حرکت آرام اتوبوس و ون برنامه را با یک ساعت تاخیر شروع کردیم.

ابتدا به گنبد مینا رفتیم، پس از صرف میان وعده به سمت باغ کتاب، که سالن‎های باغ علم در طبقه بالای آن هستند، رفتیم. هنگام پیاده شدن از اتوبوس از میدانی پربرف گذشتیم که فرصت خوبی برای برف بازی کوتاه به دست می‌داد. بعد از کمی پیاده روی به سالن‎های باغ علم رسیدیم. در باغ علم هفت اتاق که هر یک مجموعه‌ای از تصاویر بازی‌ها و دستگاه‎‌های آموزشی بود که به چهار بخش علمی تقسیم شده است:

در بخش داستان بدن، کودک با بدن خود بیشتر آشنا می‌شود؛ داستان خانه که کودک را با طرز کار وسایل خانه و مسائل مربوط به انرژی آشنا می‌کند؛ بخش داستان زمین کودک با زمین و مسائل زیست محیطی درگیر می‌کند و بخش داستان شهر که بچه‌ها یاد می‌گیرند چطور با وسایل ارتباطی، یک شهر را بهم متصل کنند.

داستان‌های زمین، شهر، خانه و بدن، در کنار یکدیگر کمک می‌کنند که کودک به بهترین شکل با مفاهیم اطراف خود و همچنین بدنش به عنوان اولین سکونتگاه خودش درگیر شود. این برنامه پربار و طولانی بود و بچه‎‌ها با دقت درگیر توضیحات، ابزارها و بازی‎‌ها شدند.

در آخر پس از صرف نهار و گپ و گفت با بچه‎ها از هم خداحافظی کردیم و اردو در ساعت 14:15 به پایان رسید.