به مناسبت روز جهانی کودک، کودکان خانه‌های کودکیار صباشهر و شاهدشهر، در فضای پارک روز خودشان را جشن گرفتند و به بازی‌های مختلف و شادی پرداختند.