جشن شب یلدا، با حضور کودکان مراکز صباشهر و شاهدشهر  در عصر روز 30 آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. این مراسم شاد با حضور گروه نمایش و بازیهای مختلف و همچنین صحبت درباره شب یلدا اجرا گردید.