خانه‌های کودک‌یار «صباشهر» و «شاهدشهر» آماده شروع سال تحصیلی جدید شدند. تا به امروز 120 کودک در این خانه‌ها ثبت نام کرده‌اند که این تعداد رو به افزایش دارد. برای سال تحصیلی جدید نیمکت‌ها با فاصله چیده شده‌اند و کودکان در پنج تا شش شیفت در کلاس حاضر خواهند شد. در هر شیفت تنها 4 کودک حضور خواهد داشت تا سلامت کودکان و مربیان حفظ شود.