واحد آموزش یکی از مهمترین واحدهای فعال انجمن یاری کودکان در معرض خطر است.

واحد آموزش یکی از مهمترین واحدهای فعال انجمن یاری کودکان در معرض خطر است که اعضای آن متشکل از داوطلبان و مربیان بومی منطقه شهریار است.

تیم آموزشی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بر اساس تجربیات گذشته و مطالعاتی که داشت، به سراغ شیوه‌ی نوین «آموزشی بومی-محلی» رفت. این شیوه‌ی آموزشی برخاسته از تجربه‌زیسته کودکان است و تمام مباحث آموزشی و درسی کودکان بر گرفته از موضوعاتی شامل محل زندگی، محل کار، ملیت، قومیت، زبان، شرایط اقتصادی، آسیب‌ها و خشونت‌های آشکار و خاموش و هر چیزی که با زندگی آن‌ها آمیخته است می‌شود و همچنین گفتگو، بیانگری، پرسشگری، تعامل دوطرفه کودک و مربی، هنر، بازی و قصه بستر کار ما با کودکان است. هدف «آموزشی بومی-محلی» این است تا شرایط زیست این کودکان را برایشان به ابزار قدرتی تبدیل کند تا بتوانند در تغییر زندگی خود و جهان گام بردارند.

همچنین تیم آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهدافش در این راستا مستندسازی و آرشیو فرایند کار به صورت عکس، فیلم، ضبط صدای کودکان و نوشتن گزارشات را در اولویت کار خود نیز قرار داد.

آموزش در انجمن همیشه به صورت حضوری انجام می‌شد اما با توجه به شرایط کرونا و این‌که کودکان یا دسترسی به اینترنت و وسایل هوشمند ندارند و یا به سختی دسترسی دارند، انجمن تصمیم  گرفت تا کلاس‌ها را همچنان با شرایط خاص، حضوری برگزار کند؛ به این صورت که هر کلاس با تعداد ۳ تا ۵  کودک در ۴ الی ۵ شیفت ۱ساعت و ۱۵ دقیقه در روزهای زوج برگزار و با اجرای تمام پروتکل‌های بهداشتی اعم از استفاده از ماسک و شیلد و ضدعفونی کردن هنگام ورود و خروج بچه‌ها و اندازه‌گیری تب انجام‌ می‌شود و هر کودک روی یک نیمکت می‌نشیند.