خانه کودکیار گلدسته
شهرک گلدسته به وسعت۴۰۰ هکتاردر غرب تهران واقع شده است و از اطراف به روستاهای فیروز بهرام و شمس آباد واز جنوب به شاه دره ویا شاطره وجاده ساوه، از از غرب به روستای ترشنبه و از شرق به روستای عبدل آباد و گلشهر منتهی می‌شود.

در شهرک گلدسته تعداد زیادی مهاجر افغانستانی هستندکه کودکان‌شان به دلیل نداشتن مدارک قانونی از تحصیل در مدارس دولتی محروم هستند. به دلیل واقع شدنِ کوره های آجر پزی شمس آباد در حوالی روستای گلدسته بیشتر کودکان در کوره های آجرپزی مشغول به کار هستند و هم‌زمان در اتاق‌هایی که کنار هم ساخته شده زندگی می‌کنند.

خانه کودکیار گلدسته جهت حمایت از این کودکان در شهریور 1394 تاسیس شد و در سال 1396 با ثبت‌نام کودکان در مدارس به فعالیت مستقیم خود خاتمه داد اما حمایت تحصیلی از کودکان ادامه دارد.