تحویل لوازم تحریر اهدایی حامیان به خانه‌های کودکیار

ضدعفونی نیمکت‌ها و آماده‌سازی کلاس‌ها

 

نوشتن برنامه مهرماه آموزش، هر پایه هفته‌ای دو روز در سه شیفت و در هر شیفت ۵ یا ۶ کودک در کلاس حاضر خواهند شد.

 

جلسات تدوین و آماده‌سازی کتاب آموزشی محلی. گروه آموزش انجمن با همیاری معلمان پروژه آموزش محلی و بومی را در دست اقدام دارد و در تلاش است با مشارکت کودکان و خانواده هایشان محتوای آن را تکمیل کند.