حیاط خانه کودکیار صباشهر این امکان را به کودکان و مربی‌هایشان داد که کشاورزی را با هم تجربه کنند. کودکان محصولات مختلفی چون خیار، کدو، آفتابگردان و ذرت را در باغچه حیاط کاشتند و مسئولیت نگهداری و آبیاری آن را هم خود برعهده گرفتند.

 

بعد از یک ماه که محصولات به ثمر رسیدند، کودکان خود به برداشت محصولات خود پرداختند.