به مناسبت ۱۶ مهر روز جهانی کودک؛ وقتی یک دروغ تکرار شود