هرسال بیش ازسیصدهزار زن در نتیجه عوارض حاملگی و زایمان می‌میرند. نود و نه درصد این زنان در کشورهای فقیر و بیش از نیمی از آنان در مناطق جنگی یا بلا زده مرده‌اند. می‌شد جلوی اغلب این مرگ‌ها را گرفت…