همکاری مشترک موسسه «با من بخوان» و انجمن یاری کودکان در معرض خطر، یک سال پیش و در جریان زلزله کرمانشاه شکل گرفت. در این همکاری دو مدرسه با حمایت مالی انجمن و حمایت تخصصی موسسه با من بخوان در دو روستای سرپل ذهاب پیش برده شد. پس از این فعالیت قرار شد خانه کودک صباشهر و شاهد شهر را هم با متد تخصصی بامن بخوان و با آموزش نیروهای انسانی توسط این موسسه فضا سازی کنیم.

پس از بازدید موسسه با من بخوان  از خانه‌ کودک صباشه و  با معرفی حامی مالی از طرف ایشان، پروژه تثبیت و اقدامات اولیه شروع شد. در مدت تعطیلی دوران کرونا، یک واحد خانه کودک که برای این موضوع در نظرگرفته شد و کار بازسازی‌اش انجام شد. در حال حاضر با برداشتن دیوار دو اتاق کوچک یک فضای ۱۸ متری به فعالیت با من بخوان با رویکرد محله محور و استفاده برای عموم کودکان محل با تجهیز کتاب و امکانات مربوطه اختصاص داده شد و آماده کار است.

طی دوران تعطیلی به صورت مجازی آموزش‌های با‌من بخوان شروع و ادامه دارد و با کم شدن شدت بیماری کرونا، کتابخانه «با من بخوان» فعالیتش را به صورت حضوری شروع خواهد کرد.