مرحله پایانی تجهیز خانه کودکیار صباشهر، با فراهم نمودن نیمکت ها و کتابخانه با مشارکت آقای علیمرادیان به نمایندگی جمعی از همیاران انجمن، صورت گرفت. کودکان در انتظار تحصیل، سرانجام پس از چهار ماه انتظار، پشت نیمکت های خانه کودکیار می نشینند و لحظاتی را دور از درد و رنجی که بی امان تجربه کرده اند، فرصتی برای تحقق آینده ای بهتر  برای خود به دست می آورند. بسیار خوشحالیم که با حمایت و همیاری شما این مهم روی داد و امیدواریم که این حرکت سرآغازی باشد برای اتفاقات بهتر و مداوم برای همه کودکان.

به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان