هسته اولیه انجمن یاری کودکان در معرض خطر از خلال حضور در جریان زلزله بم و در سال 1381 شکل گرفت. 

صدای مهیب زلزله بم به سرعت به گوش جهانیان رسید و گروه­ های امداد رسان از نقاط مختلف به منطقه زلزله زده بم  اعزام شدند. انجمن یاری کودکان در معرض خطر در آن تاریخ در شرف تاسیس بود و هنوز مجوز قانونی دریافت نکرده بود. با این حال در منطقه حضور یافت و کوشید بخشی از مسائل و مشکلات مردم زلزله زده را پاسخگو باشد. برخی از اقدامات انجمن به شرح زیر می­شود:

مرتبط کردن سازمان­های مردم­ نهادی چون انجمن حمایت از کودکان کار به چند خانواده بمی که از دوستان و آشنایان سابق انجمن یاری بودند.

اقدام برای تشکیل هسته اولیه شبکه امور بحران بم (شهاب) که به سرعت با ترکیبی از هنرمندان رشت ه­های مختلف، سازمان­ های مختلف، سازمان­ های غیردولتی و بخش خصوصی شامل کنفدراسیون صنعت، دانش ­آموختگان صنعتی شریف و یک نماینده از طرف انجمن تشکیل شد.

اجرای برنامه ای به صورت کارناوال شادی متشکل از  35 نفر از داوطلبان هنرمند همراه با ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) در مدارس. لازم به ذکر است که با همکاری آموزش و پرورش بم، حساب مشترکی نیز توسط نماینده انجمن و نماینده آموزش و پرورش به نام دهقان فداکار در بانک ملی بم افتتاح شد تا با جلب کمک ­های مردمی کاوشکده کودکان و نوجوانان (که از طرح ­های انجمن برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بود) احداث شود که متاسفانه به دلیل طولانی شدن فرایند ثبت رسمی انجمن و گرفتن مجوز فعالیت از وزارت کشور، عملاًَ این طرح منتفی شد و حساب توسط بانک مسدود گردید.

هدایت کمک­ های مادی و معنوی به سمت سازمان های مردم نهادی که ثبت شده و دارای مجوز بودند.

اطلاع­ رسانی و درج مقاله ­هایی در روزنامه­ هایی چون شرق و همشهری با هدف انعکاس مشکلات و مسائل مردم زلزله زده.

پس از این حضور، هسته اولیه متشکل تر شد و از سال 1383 اقدامات موردی خود را در راستای حمایت از کودکان در آسیب دیده و در معرض خطر پی گرفت. این فعالیت ها ادامه داشت تا در نهایت انجمن توانست با نام انجمن یاری کودکان در معرض خطر از وزارت کشور مجوز رسمی فعالیت خود را در سال 1386 دریافت کند و از آن تاریخ تا کنون همواره کوشیده است به سهم خود در جهت تحقق دنیایی بهتر برای تمام کودکان حرکت کند.