انجمن یاری کودکان در معرض خطر، جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف خود نیاز به  برخی کالاها و اقلام دارد. در این صفحه نیازهای کالایی انجمن و همچنین فهرست کالاهای اهدا شده به انجمن بارگذاری می شود.

کالاها و اقلام مورد نیاز انجمن یاری کودکان در معرض خطر:

کالاهای مورد نیاز بهمن ماه 1393

کالاهای مورد نیاز دی ماه 1393

کالاهای مورد نیاز شهریور ماه 1394

کالاها و اقلام اهدا شده به انجمن یاری کودکان در معرض خطر:

 

کالاهای اهدایی 30-10-93

کالاهای اهدایی 28-10-93

کالاهای اهدایی 21-10-93

کالاهای اهدایی 7-10-93

کالاهای اهدایی 20-3-94

کالاهای اهدایی 7-6-94

کالاهای اهدایی 19-8-94

 

لطفا با پر کردن فرم زیر کالای مورد نظر خود را برای اهدا به انجمن یاری کودکان در معرض خطر معرفی کنید. تا در صورت نیاز، روابط عمومی انجمن با شما تماس بگیرد.