انجمن یاری کودکان در معرض خطر جهت حفظ و گسترش فعالیت های خود نیازمند حمابت مالی شما همیاران گرامی جهت تامین هزینه های جاری خود در زمینه هایی چون پرداخت هزینه های اداری  و نیروی انسانی است. لذا چنانچه تمایل به مشارکت در تامین هزینه های جاری انجمن یاری کودکان در معرض خطر را دارید، فرم زیر را تکمیل کنید تا روابط عمومی انجمن یاری کودکان در معرض خطر با شما تماس بگیرد.