امروز کودکان هفت ساله و بالاتر بازمانده از تحصیل، در خانه کودکیار جدید ثبت نام شدند.

امروز کودکان هفت ساله و بالاتر بازمانده از تحصیل که از مهر ماه در انتظار ثبت نام بودند، در خانه کودکیار جدید ثبت نام شدند. خانه کودکیار جدید در صباشهر امروز شاهد حضور بیش از 150 مادر و کودک بود که از ساعات آغازین روز جلوی درب خانه کودکیار صف گرفته بودند تا کودکان خود را در پایه اول ثبت نام کنند. تا غروب آفتاب مددکاران انجمن توانستند برای 95 کودک جدید پرونده تشکیل دهند. اطلاعات خانوار، وضعیت سلامت و وضعیت اقتصادی این کودکان در پرونده ایشان ثبت شد. با توجه به حجم زیاد کودکان ثبت نام شده بایستی خانه کودکیار در دوشیفت صبح و عصر فعالیت کند. در مجموع 6 کلاس پایه اول تشکیل خواهد شد. جهت آموزش نیاز به مربی  وجود دارد. چنانچه ساکن صباشهر یا شهریار هستید و توانایی آموزش پایه اول را دارید، با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید. 09104494389