داوطلبان انجمن یاری کودکان در معرض خطر بخشی از گنجینه گرانقدری هستند که انجمن در جهت پیشبرد برنامه‎های خود از آن بهره می‎برد. این دوستان به لحاظ دغدغه‎ای که در خصوص معضلات اجتماعی دارند و در راستای ایفای نقش انسانی و اجتماعی‎شان در جهت رفع این معضلات، با در اختیار نهادن وقت و تخصص خود، انجمن یاری کودکان در معرض خطر را در حمایت از کودکان در معرض خطر و آسیب‎دیده و بهبود شرایط به نفع این کودکان همیاری می‎کنند.

دوستانی که تمایل به همکاری داوطلبانه با انجمن یاری کودکان در معرض خطر دارند، می‎بایست در یک جلسه‎ی “معارفه” شرکت کنند که در آن جلسه، در خصوص کودکان تحت حمایت انجمن نوع نگاه انجمن به پدیده کودک در معرض خطر و نیز فعالیت‎های انجمن توضیح داده می‎شود. پس از آن در یک کارگاه دوساعته «حقوق کودک» شرکت می‎کنند که در خصوص مفاد پیمان‎نامه جهانی حقوق کودک است. دوستانی که این دو جلسه را شرکت می‎کنند به عضویت انجمن درمی‎آیند و می‎توانند در هر زمینه‎ای که تخصص و علاقه‎مندی‎شان است و نیز نیاز انجمن است، با هماهنگی با روابط عمومی انجمن و موافقت مدیرعامل انجمن با انجمن همکاری داوطلبانه داشته‎باشند.

بر این باور هستیم که هر یک نفری که با معضل کودک در معرض خطر  و نیز فعالیت‎های انجمن یاری کودکان در معرض خطر  آشنا می‎شود، حتی اگر به مجموعه همکاران و حامیان انجمن یاری کودکان در معرض خطر نپیوندد، خود می‎تواند در نقش پیام‎رسانی عمل کند که دیگر افراد جامعه را با این معضل اجتماعی آشنا کرده و قدمی بزرگ در جهت حمایت از کودکان  در معرض خطر بردارد.

 در صورتی که تمایل دارید به جمع داوطلبان انجمن یاری کودکان در معرض خطر بپیوندید. فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا روابط عمومی انجمن با شما تماس بگیرد.