«نقش کمک‌های مردمی در مدیریت بحران زلزله ارسباران» در نشست همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی» ارائه شد.

مدیر عامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر، خانم شری نجفی، در نشست همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی» که در تاریخ 5 و 6 دی ماه 1391  با موضوع ویژه جامعه شناسی مردم مداردر محل خانة اندیشمندان علوم انسانی، خیابان استاد نجات اللهی،تقاطع ورشو برگزار شد، شرکت کرد و در سخنان خود با عنوان «نقش کمک های مردمی در مدیریت بحران زلزله ارسباران» با تاکید بر عملکرد «انجمن یاری کودکان در معرض خطر»، عملکرد سازمان های غیر دولتی و دولتی در مدیریت بحران زلزله ارسباران را بررسی و نقد کرد و مشکلاتی را که بر سر راه تعامل این دو وجود دارد شرح داد. سپس به فعالیت های خود در ارائه طرح ایمن سازی حدود 50 روستا در زمینه پیشگیری های آتش سوزی، مسائل بهداشتی کودکان و مادران و مسائل زیست محیطی و نیز طرح تجهیز تنور و حمایت از زنان بافنده قالی اشاره نمود.

لینک خبر