روز جهانی دختربچه‌ها برای یادآوری اهمیت مقابله با تبعیض‌هایی که علیه دختربچه‌ها وجود دارد نام‌گذاری شده است.

روز جهانی دختربچه‌ها

منبه: کسب و کار اجتماعی دستادست