کشورهای طرف پیمان‎نامه حقوق کودک در ماده 28 و 29 ملزم به رعایت نکاتی شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

برقراری آموزش همگانی اجباری، رایگان و متناسب با توانایی‌‎های کودکان، حفظ شئون انسانی کودکان در مدارس، توسعه‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ و اصول‌ مذكور در منشور سازمان‌ ملل‌ در روند آموزش کودکان، آماده‌ نمودن‌ كودك‌ براي‌ داشتن‌ زندگي‌ مسئولانه‌ در جامعه‌اي‌ آزاد و مملو از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوي‌ زن‌ و مرد و دوستي‌ بين‌ تمام‌ مردم‌ و…

اما در عمل با پولی شدن روزافزون آموزش، انبوه کودکان بازمانده از تحصیل، عدم رعایت حقوق و ارائه آموزش متناسب برای کودکان دارای توانایی‎‌های متفاوت مواجهیم. دستکاری در تاریخ و ادبیات و ارائه مطالب کذب در کتابهای آموزش رسمی، ترویج عدم برابری میان انسانها اعم از زن و مرد در این سال‌ها افزایش چشمگیر داشته‎‌اند. در ساخت بسیاری از برنامه‎های کودک در تلوزیون به ترویج خشونت پرداخته می‌شود.

اگرچه با این اوضاع، چشم‌انداز آینده تلخ و تاریک به نظر می‌رسد، اما ما همچنان بر رعایت اصول انسانی در آموزش کودکان توسط حکومت‎ها پافشاری می‌‌کنیم.

کودکان، معلمان و فعالان بسیاری در این سالها با به جان خریدن رنج بسیار کورسوی چراغی را روشن نگاه ‎داشته‎اند که ما را به رسیدن به حق آموزش رایگان، برابر و با کیفیت دلگرم می‌کند.

24 ژانویه، روز جهانی آموزش