همایش «بررسی بحران و نقش مشارکت های مردمی در زلزله آذربایجان» با همت «انجمن یاری کودکان در معرض خطر»، «شبکه یاری کودکان کار و خیابان» و «شورای گسترش فرهنگ صلح» در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 از ساعت 16 تا 20 در آمفی تئاتر خانه اندیشمندان علوم انسانی  برگزار شد.

فراخوان انجمن برای همایش:

دوست و همراه عزیز

انجمن یاری کودکان در معرض خطر با همکاری شبکه ی یاری کودکان کار و خیابان و شورای گسترش فرهنگ صلح در نظر دارد همایشی تحت عنوان “بررسی بحران و نقش مشارکتهای مردمی در زلزله ی آذربایجان” برگزار نماید.

از شما دعوت می گردد تا در این همایش که در روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت ساعت 16 الی 20 واقع در تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان استاد نجات الهی (ویلا) – نبش خیابان ورشو خانه ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد حضور بهم رسانید.