تجهیز خانه کودکیار در صباشهر

اولین گام به همت خانم دکتر اسلامی، دوستان و همکاران ایشان و آقای علیمرادیان برای تجهیز خانه کودکیار جدید با نصب بخاری و تخته وایت برد برای کلاس ها برداشته شد. به زودی نیمکت های خانه کودکیار نیز آماده خواهد شد. خوشحالیم که به همت شما همیاران همیشگی کودکان فرصتی را برای حضور در محیطی امن به دست می آورند و روزنه امیدی برای ساختن آینده ای بهتر برای آنان فراهم می شود. این کودکان از مهر ماه تاکنون در انتظار ورود به مدرسه بودند و خوشحالیم که این اتفاق خوب افتاد و آن را به فال نیک می گیریم.

قرار است این خانه کودکیار روزانه پذیرای حدود 150 کودک در معرض خطر و بازمانده از تحصیل در پایه اول تحصیلی باشد.