کودکان تحت حمایت انجمن یاری کودکان در معرض خطر در 15 خرداد ماه 1393 به مناسبت روز جهانی محیط زیست از موزه حیات وحش پردیشان بازدید کردند و در این روز بادبادک های خود را در آسمان به پرواز درآوردند.