نمایشگاه «رنگ سیاره من» از 1 تیر تا 8 تیر 1393 در گالری نی برگزار شد.

نمایشگاه «رنگ سیاره من» از 1 تیر تا 8 تیر 1393 در گالری نی برگزار شد. این نمایشگاه حاصل تلاش یک کارگروه‌ تخصصی نقاشی از انجمن یاری کودکان در معرض خطر در کارگاهی به‌مدت ١٠ جلسه با کودکانِ خانه کودک صباشهر است. کودکان در طی این کارگاه، خیال و باورشان را با موضوع رنگ، سیاره و من با تکنیک‌های مختلف روی کاغذ آوردند. نقاشی آنها قاب گرفته شد و در این نمایشگاه برای فروش گذاشته شد. درآمد حاصل از فروش نقاشی های کودکان در جهت فعالیت های آموزشی و حمایتی انجمن هزینه می گردد.

لینک خبر