دوازدهم ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه روزی است که به عنوان روز جهانی مبارزه علیه کار کودک شناخته می­ شود. کار کودک که منجر به استثمار و بهره کشی کودک شود، از سوی سازمان جهانی کار ممنوع اعلام شده است.

این روز فرصتی است برای یادآوری این واقعیت تلخ که روزانه میلیون ها کودک در سراسر جهان در معرض هجوم انواع خطرات و آسیب ها قرار می گیرند و کودکی آنها به تاراج می رود. این روز فرصتی است برای آنکه به یادمان بیاید کودکان هنوز در سراسر جهان و در کشورمان در بدترین شرایط کار می کنند و مجبورند کودکی اشان را به دستمزدی اندک بفروشند.

موارد بهره کشی اقتصادی از کودکان با توجه به آنکه نیروی کار ارزان قیمت محسوب می شوند و در مقایسه با بزرگسالان خواسته های کمتری دارند و راحت تر کنترل می شوند و احتمال انتظار آنها نسبت به شرایط ناعادلانه کار کمتر است، در سراسر جهان و در کشور ما فراوان است.

کشور ایران از سال 1373 به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است. به موجب ماده 32 این پیمان نامه کشورهای عضو متعهدند از کودک در برابر بهره کشی اقتصادی و هر فعالیتی که مخل رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی شود، حمایت کنند. انجمن یاری کودکان در معرض خطر در راستای حمایت از کودکان همواره کوشیده است و کودکان کار یکی از مهمترین گروه هدف این انجمن است.

انجمن یاری کودکان در معرض خطر همواره در این روز برنامه هایی را با حضور کودکان تحت حمایت خود جهت آگاهی رسانی در خصوص مبارزه علیه کار کودک و ضرورت تلاش برای حذف آن برگزار می کند.