Your browser does not support JavaScript!

بیانیه های امضا شده توسط انجمن یاری کودکان در معرض خطر:

 

بیانیه موسسات عضو شبکه یاری بمناسبت روز جهانی کودک (16 مهر 93)

بیانیه شبکه یاری در حمایت از کودکان غزه (6 مرداد 93)

بیانیه انجمن یاری کودکان در معرض خطر در محکومیت آزار جنسی کودکان (30 فروردین 94)

بیانیه انجمن یاری کودکان در معرض خطر به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه کار کودک (22 خرداد 94)

بیانیه شبکه یاری کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی صلح (1394)