Your browser does not support JavaScript!

بازی فعالیتی داوطلبانه و خوشایند برای کودکان است که هدفش در خود آن قرار دارد و می توان از آن به عنوان یک ابزار مفید برای آموزش  کودکان استفاده کرد. کارگاه «بازی و آموزش» با این هدف و در 10 جلسه در خانه کودکیار شادآباد انجمن یاری کودکان در معرض خطر توسط سرکار خانم ربابه ایرانپور از همراهان عزیز انجمن از موسسه مادران امروز برگزار می شود. هدف این کارگاه آموزش مفهوم بازی، انواع بازی و بازهای مناسب برای کودکان به مربیان و داوطلبان انجمن است تا بتوانند در آموزش های خود به کودکان از بازی های مختلف به صورت خلاقانه ای بهره بگیرند. 

چنانچه شما می توانید بخشی از زمان خود را به آموزش کودکان در معرض آسیب اختصاص دهید، شرکت در این دوره می تواند بسیار مفید باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید: 09104494389

به امید دنیایی سرشار از امنیت و صلح برای همه کودکان