Your browser does not support JavaScript!

خوشحالیم که اطلاع دهیم در نتیجه رایزنی­ های صورت گرفته با شهرداری منطقه 18، مرکزی توسط شهرداری برای حمایت از کودکان در معرض خطر در اختیار انجمن گذاشته شد. خانه کودکیار در ناحیه 4 (شادآباد) واقع شده است.

تیم مددکاری انجمن به مدت دو ماه کودکان در معرض خطرِ کل منطقه 18 را شناسایی کرد. البته به پیشنهاد انجمن و موافقت معاونت اجتماعی منطقه 18، قرار است به دلیل دوری مسافتِ کودکان ناحیه 7 و حجم آسیب آنان، یک خانه کودکیار در ناحیه 7 (شمس آباد) نیز به زودی راه اندازی شود.

لازم به ذکر است که از کودکان ثبت نام به عمل آمده و در این دو ماه کودکان از  حمایت­ های آموزشی و مددکاری انجمن برخوردار شده ­اند. بخشی از روند تجهیز خانه کودکیار انجام شده و بخش باقی مانده به مدد و همیاری شما انجام خواهد شد. کودکان تحت حمایت انجمن در خانه کودکیار شادآباد از شنبه 3 مهر  همراه با دیگر کودکان سرزمینمان به طور رسمی تحت آموزش و دیگر خدمات انجمن قرار می ­گیرند. 

از طریق لینک زیر می توانید گزارش راه اندازی خانه کودکیار شادآباد و تصاویری از اولین روزهای آن را ببینید:

گزارش تصویری راه اندازی خانه کودکیار شادآباد

به امید روزی که هیچ کودکی از حق آموزش که از حقوق اولیه و مسلم هر انسانی است، محروم نشود.

به امید روزی که هیچ کودکی مجبور به فروختن آینده خود نشود و

به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان