Your browser does not support JavaScript!

همیاران گرامی انجمن یاری کودکان در معرض خطر، لطفا اسکن فیش های واریزی خود را به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  بفرستید تا در این صفحه بارگذاری شود.

به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای تمام کودکان

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 18/10/93

واریز مبلغ 1 میلیون و 150 هزار تومان در تاریخ 20/10/93

واریز مبلغ 1 میلیون و 300 هزار تومان در تاریخ 22/10/93

واریز مبلغ 980 هزار تومان در تاریخ 29/10/93

واریز مبلغ 750 هزار تومان در تاریخ 4/11/93

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 26/11/93

واریز  مبلغ 740 هزار تومان در تاریخ 2/12/93 (درآمد حاصل از فروش محصولات انجمن در روز نشست کودک در معرض خطر)

واریز مبلغ 620 هزار تومان در تاریخ 2/12/93

واریز مبلغ 1 میلیون تومان در تاریخ 7/12/93 (کمک هزینه کپی کتاب اول دبستان)

واریز مبلغ 540 هزار تومان در تاریخ 13/12/93 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ 500 هزار تومان در تاریخ 18/12/93

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 20/12/93

واریز مبلغ 182 هزار تومان در تاریخ 19/1/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 23/1/1394 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 29/1/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 21/2/94 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ 700 هزار تومان در تاریخ 21/2/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 28/2/94

واریز مبلغ 200 هزار تومان در تاریخ 28/2/94 (درآمد غرفه)

واریز مبلغ 240 هزار تومان در تاریخ 20/3/94 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 31/3/94

واریز مبلغ 650 هزار تومان در تاریخ 1/4/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 21/4/94

واریز مبلغ 1 میلیون و 100 هزار تومان در تاریخ 10/5/94

واریز مبلغ 240 هزار تومان در تاریخ 22/5/94 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ 650 هزار تومان در تاریخ 19/6/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 21/6/94 (شرکت چاپار سیستم)

واریز مبلغ سه میلیون تومان در تاریخ (کمک هزینه ثبت نام کودکان در مدارس دولتی)

واریز مبلغ 700 هزار تومان در تاریخ

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 29/6/94

واریز مبلغ 300 هزار تومان در تاریخ 29/7/94

واریز مبلغ یک میلیون تومان در تاریخ 12/8/94 (بابت تجهیز خانه کودکیار گلدسته)

واریز مبلغ 600 هزار تومان در تاریخ 13/8/94

واریز مبلغ 500 هزار تومان در در تاریخ 13/8/94