تجهیز خانه کودکیار صباشهر (2)

مرحله دوم تجهیز خانه کودکیار صباشهر با نصب پرده ها و فراهم نمودن برخی اقلام ضروری با مشارکت خانم نحوی زاده به نمایندگی جمعی از همیاران انجمن یاری کودکان در معرض خطر صورت گرفت. لازم به ذکر است که مددکاران انجمن برای 153 کودک در پایه اول تحصیلی تشکیل پرونده داده اند و به محض آماده شدن نیمکت ها و تامین نیروی آموزشی مورد نیاز، کودکان تحصیل در پایه اول را آغاز خواهند کرد. جهت تامین کتاب های آموزش و پرورش پایه اول به تعداد کودکان ثبت نام شده، نیاز به همیاری شما همراهان گرامی وجود دارد، چنانچه امکان مشارکت در تامین هزینه مالی تهیه کتاب را دارید یا ارتباطی دارید که می توان آن را در راستای تامین کتاب از آموزش و پرورش فعال کرد، با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید: 09104494389