Your browser does not support JavaScript!

خانه کودکیار صباشهر در محل جدید شروع به کار کرد

خانه کودکیار شهریار از تاریخ /١٣٩٥/ ١٢/ ٢٠ در مکان جدید شروع به کار کرد. این مکان که با حمایت گروهی از حامیانِ همراه انجمن یاری کودکان در معرض  خطر تهیه شده است در مساحتی به وسعت ٧٦٠ متر مربع برای آموزش کودکانِ محروم از تحصیل شهر صباشهر از توابع شهرستان شهریار اجاره شده است. ورود بیش از ٣٠٠ هزار مهاجر به شهرستان شهریار بین سال‌هاي ١٣٦٥- ٧٥ ، این شهرستان را با رشد هشت درصدی جمعیت مواجه کرده است. روندی که هم‌چنان ادامه دارد.

شهر صباشهر در این شهرستان بافتی کارگر نشین و کشاورزی دارد که از بسیاری امکانات آموزشی و بهداشتی محروم است؛ برای مثال خانه بهداشت آن ساعات محدودی فعالیت دارد و تنها داری یک پزشک عمومی است. 

انجمن یاری کودکان در معرض خطر پس از نیازسنجی در محیط و با مشاهده محرومیت‌های اجتماعی بسیار زیاد، خانه کودکیاری حمایتی- آموزشی در صباشهر در سال ١٣٨٩  دایر کرد. از آغاز این پروژه تا کنون بالغ بر ١٠٠٠ کودک محروم از تحصیل در این خانه کودک آموزش دیده‌اند. 

پی‌نوشت: عکس‌ها مربوط به جشن نوروز ١٣٩٦ در مکان جدید خانه کودکیار صباشهر هستند.

 آغاز به كار خانه كودكيار صباشهر در مكان جديد هم‌ زمان با سال ١٣٩٦ خورشيدي

آغاز به كار خانه كودكيار صباشهر در مكان جديد هم‌ زمان با سال ١٣٩٦ خورشيدي